piątek, 10 lipca 2009

Wartość Netto - prawdziwa miara bogactwa

Wartość netto to różnica pomiędzy posiadanymi aktywami i pasywami. Innymi słowy jest to różnica pomiędzy tym co posiadamy, a tym co jesteśmy winni. Wartość netto może być dodatnia, kiedy nasze aktywa przewyższają nasze zobowiązania (stan pożądany), lub ujemna, kiedy nasze aktywa są mniejsze od naszych pasywów (stan niepożądany). Jak nietrudno więc zauważyć nasza wartość netto wyrażana w złotówkach dość dokładnie pokazuje ile wart byłby nasz majątek po zaspokojeniu wierzycieli (spłacie wszystkich długów), gdybyśmy zdecydowali się na całkowite jego spieniężenie. Jak więc widać wartość netto to nic innego jak miara naszego bogactwa. Ktoś kto mieszka w pięknym domu i jeździ porsche może mieć teoretycznie mniejszą wartość netto, czyli być biedniejszym, od zwykłego człowieka mieszkającego w bloku. Jak to możliwe? Cała tajemnica leży po stronie pasywów, czyli zadłużenia. Co z tego, że willa i porsche są razem warte 2 mln złotych, jak ich właściciel ma 2.5mln długów, jego faktyczna wartość netto jest ujemna (-500tys zł), a on sam jest biedniejszy od emerytki mieszkającej w niezadłużonym mieszkaniu w bloku. Oczywiście podany przykład jest ekstremalny, ale doskonale ilustruje znaczenie jakie dla naszych finansów osobistych ma nasza wartość netto.

WARTOŚĆ NETTO = AKTYWA - PASYWA

No dobrze, ale co powinniśmy, a czego nie powinniśmy zaliczać do naszych aktywów?
Na pewno naszym aktywami są posiadana gotówka, papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, złoto, srebro, diamenty, nieruchomości (w tym dom lub mieszkanie, w którym mieszkamy), udziały w firmach, oszczędności w III filarze, samochód. Do aktywów nie wlicza się także rzeczy osobistych jak np. ubrania, mebli (no chyba, że jesteśmy posiadaczami drogich antyków), sprzętu AGD itp. Ja generalnie do swoich aktywów staram się zaliczać rzeczy o większej wartości, bo trudno przecież regularnie wyliczać ile są warte nasze książki czy widelce, czy śledzić ceny używanych lodówek, po to żeby na bieżąco wyceniać swoją własną.
A co jest częścią naszych pasywów? Pożyczki, kredyty, inne rodzaje zadłużenia krótko i długoterminowego.

Jak nasze decyzje finansowe wpływają na naszą wartość netto (bogactwo)? Kiedy oszczędzamy, w tej, czy w innej formie nasze aktywa rosną, a wraz z nimi rośnie nasza wartość netto. Zadłużając się zwiększamy nasze pasywa i tym samym zmniejszamy naszą wartość netto. Oczywiście, na naszą wartość netto wpływa wiele czynników, bardzo często działających w przeciwnych kierunkach np. wzrost cen nieruchomości, bessa na giełdzie, drogie wakacje, niespodziewany duży wydatek, wygrana na loterii:).
Zachęcam wszystkich do regularnego wyliczania swojej wartości netto, a przede wszystkim, do dokładnej analizy przyczyn zmian w waszej wartości netto i wyciągania z tego odpowiednich wniosków. Opłaci się:). Mnie osobiście częste sporządzanie zestawienia wartości netto, bardzo motywuje do regularnego oszczędzania i inwestowania, a zwiększanie wartości netto jest moim głównym celem finansowym.

Przeczytaj także:
Milionerzy z sąsiedztwa
Odróżnianie zachcianek od potrzeb
Najpierw płać sobie!
Klucz do bogactwa
Dobry dług, zły dług

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz